Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Щастие и увереност в бъдещето

В общество, което поощрява ценности като: солидарност, чувство за обща сетивност и отчитане на взаимните интереси, постепенно се формира, твърда увереност в отношенията между хората. Тази увереност не зависи от моето лично имуществено ниво, а  е предизвикана от това, че всеки от нас твърдо знае, че той не е безразличен на другите хора. Само в такова надеждно обкръжение човек може да не се бои, че някой иска да го използва, или да накърни неговите интереси. А когато изчезне страхът за нашето бъдеще и за бъдещето на нашите деца, ще започне истинско благополучие и успех.

Публикувано в В търсене на щастието, Интегрално Образование