Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Щастие и страдание

Без страдания е невъзможно да се придобие щастието. Но страданието трябва да бъде целенасочено. Също като щастието – и то трябва да бъде целенасочено. И тогава в този момент, в който определяме целта, ще видим, че трябва да напредваме в двете състояния. Това се нарича напредване в средната линия – по златната пътечка между тях двете. А целта е – непрекъснатото щастие.

Публикувано в Светът на чувствата и емоциите на човек, Интегрално Образование