Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Щастие и здраве

Благополучието на всеки от нас зависи от благополучието на целия свят. Моето щастие и здраве зависи от щастието и здравето на всички. Аз мога да бъда задоволен, да бъда здрав и да се чувствам  в безопасност само при условие, че това ще бъде у всеки.

Публикувано в В търсене на щастието, Интегрално Образование