Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Източникът на щастие

Можем да намерим щастието само при условие, че във всичко, което правим, разкрием новия дух на живота, новите отношения между нас. Силата на живота, силата на топлината, на красотата, на щастието, на наслаждението, това изхожда само от обединението. Доколкото човек бъде свързан с обкръжението по правилен начин, взаимно, в единство, в това взаимно обединение той и ще разкрие източника на щастието.

С етикет: , ,
Публикувано в В търсене на щастието, Интегрално Образование