Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Да намериш спътника в живота

Трябва да смъкнем от себе си всички натрапени от обществото стереотипи, заставящи ни да изглеждаме така, а не иначе, и да си изясним, в какво се състои моята собствена нужда от връзка, в която аз ще успея широко да разкрия себе си, без да се опасявам от нищо. Ако аз действително изчистя от себе си всякакви натрапени ми стереотипи, и бъда открит, ще стана отново онзи същия подрастващ млад човек, но вече няма да се страхувам, че някой може да ми навреди. Трябва да осъзная, че срещу обществото съм изправен, сякаш срещу самата природа, в която има свои закони. Ако аз се включа в нея в такава по-чиста, проста и открита форма, тогава ще мога да считам себе си защитен. Именно за сметка на моята откритост, която аз, разбира се, държа под контрол, ще мога да си изясня, кой е готов за взаимна връзка с мен.

Публикувано в Интегрално Образование, Семейство – единството разрешава всички проблеми