Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Театърът на новия живот

В равносметката на своята еволюция ние чувстваме, че сме загубили пътя. Изпадаме в отчаяние и безпомощност, щом не намерим лекарство за своята болест. А лекарството е – обединение. Благодарение на него всеки от нас ще придобие нови сили, поддръжка и топлота. В новото желание, получено от обкръжението, той ще усети ново напълване. Още повече: в това обкръжение, обединявайки се с всички, той ще получи такова усещане за удовлетворение, което ще го издигне на степента „Човек“. Той ще заживее над животинското ниво, усещайки съвършенството  и вечността на Природата. И тогава ще видим, че в действителност в нашата еволюция се крие особен, велик процес. Оказва се, че Природата, съдържаща в себе си всички сили и цялата мъдрост, ни води към съвършено състояние. То е пред нас. Ще се надяваме, че ще успеем да го разкрием, достигнем и реализираме.

Публикувано в Интегрално Образование, Интегралното образование – сбор от всички знания придобити от човечеството