Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Единственото условие…

Изминали сме пътя на цялата си история, за да изучим в крайна сметка закона за любовта, царящ в Природата, да проумеем какъв е той. Е, а всички предходни етапи на пътя към реализация на този закон в нас са нужни само за това да осъзнаем чрез тях негативите, безцелността, огромната разединеност, в която пребиваваме. И, изхождайки от това, ние сами и ще изградим тази забележителна „конструкция“, която ще се нарече „Човек”.

Публикувано в Интегрално Образование, Интегралното образование – сбор от всички знания придобити от човечеството