Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Да се обединим, за да оцелеем

Методиката на интегралното възпитание е спасението от всички беди. Тя не само неутрализира опасностите, заплашващи човечеството – войни, пазарен банкрут, системно гладуване, епидемии и пр. – не само ни пази от злото, но и ни издига към доброто. Тя ни превръща в нещо такова, което ни позволява да усетим жизнената енергия на ново ниво. Там, във взаимоотношенията между нас, ние откриваме Човека, човешкото ниво, в което сме свързани с вътрешната същност на Природата, с двигателя, който движи нашето развитие, с замисъла, с величайшата сила, заложена в Природата…

 

Публикувано в Интегрално Образование, Интегралното образование – сбор от всички знания придобити от човечеството