Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Да променим света към добро , част 3

Човечеството стои на прага на новия свят, където действа друга парадигма на мислене, други закони на взаимодействие. Ние като малки деца, раждащи се в света, трябва да се научим да живеем в тази нова реалност. Какви са условията за влизане в новия свят, и каква е тази наука за живота, която отваря на човек вратите към бъдещето?

Публикувано в Интегрално Образование, Интегралното образование – сбор от всички знания придобити от човечеството