Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Да променим света към добро, част 2

Мислим си, че можем да постигнем щастието с помощта на парите, властта, развивайки науките и технологиите. И в крайна сметка, въпреки всички придобивки, имаме опустошение и криза. Дошло е особено време, когато промените трябва да се извършат в вътре – в самия човек. И тогава ще постигнем щастие, което наистина няма аналог в нашия свят.

Публикувано в Интегрално Образование, Интегралното образование – сбор от всички знания придобити от човечеството