Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Да гледаме напред, а не в краката си

На следващия етап на развитие природата изисква от нас да не се надбягваме и  изпреварваме един за друг в непрекъснато тичане, а да си обезпечим нормален, балансиран материален живот, а над него да  доразвием човешко качество – чрез  взаимовръзка помежду ни,  когато всеки  напълва себе си от това, че е свързан с другия.

Публикувано в Интегрално Образование, Интегралното образование – сбор от всички знания придобити от човечеството