Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Чудесната метаморфоза на отявления егоист

И все пак, за сметка на какво човекът, този отявлен егоист, изведнъж ще преживее такава метаморфоза?
Затова за да се приведе човекът към използване на своя егоизъм в противоположната посока, е необходима поддръжка от страна на обществото – въздействие с добро и зло, тоест с възнаграждение и с наказание.
Ние ще преобразуваме егоизма на човека, организирайки около него сфери на влияние. Както в самия човек съществуват четири нива, толкова сфери трябва и да се създадат около него.
Необходимо е да му се влияе чрез неговите децата – детското мнение е много важно за човек. Вторият кръг – съседите, третият – сътрудниците по работа, и четвъртият – държавата. Оценката на човек се извършва по един и същи принцип – доколко той отдава на обществото. Такава среда трябва да се изгради около човек – и не както в затвора, от който той би поискал да избяга, а с отчитането на нашия егоизъм. Нали това е нашата природа.
Трябва да разберем, колко много печелим от това, че се учим не да потискаме своя егоизъм, а правилно да го използваме. Тоест проблемът не е в самия егоизъм – той може да принесе голяма полза на всички. Ако обществото ме задължава да го използвам за благото на всички, то аз така и правя, а ако не се получи, то аз се стремя да го поправя.
Всичко зависи от обществените рамки; човекът – е продукт на своето обкръжение. Затова трябва да се действа без всякакъв натиск и насилие.