Dr Michael Laitman För att förändra världen – förändra människan

Upptäck den enskilt största sak som mänskligheten kan göra för att uppnå fred och välstånd

En av de viktigaste frågorna för den mänskliga existensen är frihet. Var kommer våra önskningar ifrån, vilka krafter driver oss, hur definierar vi våra mål, ambitioner? Är de verkligen våra egna eller får vi dem någonstans ifrån? Vad alla bör

Vilka är ni Israels folk? Nytt häfte av dr Michael Laitman

  Varför sker en massiv ökning av antisemitiska brott och hot i dag? Antisemitismen har trotsat alla försök att stävja den. Istället verkar den i dag vara mer förankrad och mer utbredd än någonsin. Vilka är ni Israels folk? erbjuder

Michael Laitman: En strimma av hopp denna Israels självständighetsdag

Taggar: ,

Lycklig självständighetsdag! Varje år vid den här tiden kommer en dag då vi stolt kan visa vår sympati för Israel. Den här dagen lägger vi undan våra olikheter (eller försöker göra det) när det gäller vårt judiska hemland och firar

Klimatet – bollen är i våra händer

”Hittills har människan kämpat emot naturen; från och med nu kommer hon att kämpa mot sin egen natur.” – Dennis Gabor, Inventing the Future, 1964 Havsnivån stiger, torka sprider sig, vintrarna är kallare, somrarna varmare, istäcket smälter och klimatet har

Bra skola

“Utbildning är vad som återstår efter att man har glömt bort allt man lärt sig i skolan”. (Albert Einstein). Dagens skolor engagerar sig inte i verklig, väsentlig uppbyggnad. Istället ger skolor i dag barnen de verktyg som behövs för högskoleantagning,

Internet — motorn till förändring

I åratal var vi passiva, vi tittade och lyssnade på vad som än sändes och läste vad som än skrevs i tidningar och tidskrifter. Och i stort kunde vi inte påverka världen omkring oss. Sedan kom webben och förändrade världen.

Lösningen på krisen — utbildning för globalism

En blick på en typisk läroplan kommer att avslöja vad vi alla vet: skolor försöker ge barnen verktyg för akademiska studier på högskolor och universitet, men de förbereder dem inte för livet. I stort erbjuder skolor över hela världen utbildning

Global utbildning som en lösning på krisen

År 2011 befinner sig världen mitt i en multidimensionell kris som har “jäst” under många år, men som först nyligen materialiserats i vårt medvetande. Vi bevittnar en ekologisk kris vid sidan av en expansiv ekonomisk brytpunkt som hotar hela vår

Brev till inflytelserika personer inför G-20:s toppmöte i Cannes

Följande brev skrevs för ARI-institutets räkning och skickades till hundratals inflytelserika personer inom politik, ekonomi, affärsliv och andra områden i syfte att bidra till dialogen kring lösningar på de kriser mänskligheten står inför. Ärade damer och herrar, Följderna av den

Se vad enkelt mänskligheten kan eliminera ekonomisk ojämlikhet

Taggar: , , , , ,

Hur välgörenhet kan skapa en jämlik värld De pågående och fördjupade globala kriserna är som en spegel framför oss som visar en mycket obehaglig bild. Det vi ser, trots att mänskligheten strävat efter frihet, demokrati och jämlikhet genom hela historien,

Till slut har det äntligen blivit tydligt hur man kan uppnå harmoni mellan människa och natur

Taggar: , , , , , ,

Vet du vad naturen kräver av dig? Naturen tolererar inte obalans. Värme går från varmare till kallare för att jämna ut temperaturer; lufttryck balanseras av vind; vatten strömmar tills nivåerna utjämnas. Överallt och i varje fenomen strävar naturen efter balans.

Warning: Are You Aware Of How Global Interdependence Affects You?

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Humanity has evolved into a globally interdependent and interconnected human network. In this global system our previous and present self-centered, egoistic attitude and the socioeconomic system it is based on is causing an unsolvable paradox, tension between humanity and its